Phá thai bằng thuốc để hoàn thành sảy thai sớm hoặc chấm dứt thai kỳ không mong muốn. Bạn cũng có khả năng quyết định bỏ thai bằng thuốc nếu bạn đang gặp giai đoạn y tế khiến việc tiếp tục có mang đe dọa nguy hại ... もっと読む